NAŠA SPOLOŇOSŤ SA DŇA 6. 6. t. r. „DOŽILA V PRIMERANOM ZDRAVOTNOM A MYŠLIENKOVOM“ STAVE OKRÚHLEHO VÝROČIA
20 ROKOV OD ZALOŽENIA! BLAHOŽELÁME!

Naše certifikáty

Oznamujeme váženým obchodným partnerom, že po viac ako pol roka trvajúcich školeniach a auditoch sme dňa 22. 7. 2015 zaviedli v našej spoločnosti systémy menežérstva kvality a environmentu pre stavebnú výrobu a to podľa:

 

Certifikát STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 Certifikát STN EN ISO 14001:2005 / EN ISO 14001:2004