SEDA záchytné vane na odsávané kvapaliny

POPIS

Firma SEDA Umwelttechnik GmbH je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe zariadení a technológií pre recykláciu a zhodnocovanie materiálov zo starých vozidiel. Jej výrobky sú overené praxou a preto sú vždy kvalitné, funkčné a spoľahlivé.

Dlhoročné skúsenosti firmy zaručujú,že náradie a nástroje ako aj spotrebný materiál k nim  sú vyladené špeciálne pre spracovateľov v automobilovom priemysle a v recyklačných firmách.

Aby bolo možné jednoducho a nekomplikovane realizovať dôležité požiadavky smerníc  EÚ pre firmy zaoberajúce sa recykláciou automobilov, ponúka firma SEDA tiež záchytné vane SEDA na odsávané kvapaliny, ktoré spĺňajú tie najvyššie požiadavky kvality.

Aké ponúkame výhody v porovnání s lacným riešením?

 • Stabilné rošty s výrazne protišmykovou úpravou zabraňujúcou úrazom
  - bezpečnosť a úrazová prevencia, optimálna bezpečnosť prevádzky
 • Prášková povrchová úprava ako optimálna ochrana proti korózii
  - zabraňuje predčasnej tvorbe hrdze a predlžuje životnosť výrobkov.
 • Vlastné uzemňovacie zariadenie
  - zabraňuje tvorbe elektrostatických nábojov vo výbušnom prostredí
 • Jednoduché čistenie pomocou odnímateľných mostíkov
  - jednoduché a rýchle vyčistenie vaní pomocou mostíkov
 • Vane sú poistkou, aby  nedošlo k narušeniu kvality pôdy/podlahy
  - vane SEDA sú  dokonalé riešenie bez potreby urobiť pôdnu preložku
 • Súlad s platnými zákonnými normami
  -vyrobené a preskúšané v súlade s oficiálnymi CE a DIN normami
 • Každá čiastková vaňa je podrobená kontrole
 • Dokonalé prispôsobenie k Vášmu zariadeniu SEDA
  - SEDA-vane sú osvedčené a na 100 % vhodné pre Vaše zariadenie, nevyžadujú žiadne dodatočné prispôsobenia či úpravy

Výber  z výrobných a kontrolných smerníc dodržaných  pri výrobe a kontrole

 • DIN EN 287-1:           Kontrola zvarov - tavných zvarov - časť 1: Oceľ
 • WHG § 19g:              Zariadenie pre manipuláciu s látkami ohrozujúcimi kvalitu vôd
 • Trbf:                        Technické smernice pre horľavé kvapaliny
 • Skúška tesnosti:        Prieniky podľa DIN EN 571-1
 • Povrchová ochrana:   Vizuálna kontrola
ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Obj.č.:

 • N-527 213  Oceľový záchytný priestor typu A
 • N-527 215  Oceľový záchytný priestor typu C
 • N-527 216  Oceľový záchytný priestor typu C1
 • N-527 352  Oceľový záchytný priestor typu SB
OBRÁZKY A VIDEÁ