Odsávanie pohonných hmôt – SEDA Easy Drain

POPIS

Firma SEDA Umwelttechnik GmbH je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe zariadení a technológií pre recykláciu a zhodnocovanie materiálov zo starých vozidiel. Jej výrobky sú overené praxou a preto sú vždy kvalitné, funkčné a spoľahlivé.

Dlhoročné skúsenosti firmy zaručujú, že náradie, nástroje a odsávacie systémy z jej produkcie sú vyladené špeciálne pre spracovateľov v automobilovom priemysle a v recyklačných firmách.

SEDA EasyDrain je ideálnym riešením pre odsávanie všetkých kvapalín zo starých automobilov. Samostatné čerpadlá a špeciálne odsávacie nástroje bezpečne a spoľahlivo odstránia z vozidla prakticky všetky kvapaliny. Stanica  SEDA – EasyDrain bola vyvinutá špeciálne pre menších a stredných spracovateľov starých vozidiel.

So stanicou SEDA – EasyDrain odsajete kvapaliny z 25 až 30 automobilov denne. Patentovaná technológia SEDA odstráni až 98% všetkých kvapalín bez jediného odkvapnutia. Zariadenie pracuje rýchlo, navŕtava nádrže a odstraňuje palivo rýchlosťou až 20 litrov za minútu.

Základné informácie

 • Rýchla, odolná
 • Kompaktná, efektívna
 • Bezpečná, čistá
 • Overená, spoľahlivá
 • Vysoko kvalitná
 • Rýchla inštalácia

K dispozícii sú nasledujúce verzie zariadenia:

SEDA – EasyDrain Basic

Navŕtavacie zariadenie nádrží SEDA mobilného typu “regular“ s jedným otočným ramenom na odsávanie starého oleja s dvoma gumenými lievikmi a až štyri čerpadlá a príslušenstvo.

SEDA – EasyDrain Compact

Navŕtavacie zariadenie nádrží SEDA typu “heavy duty” na otočnom ramene, jedno otočné rameno na vypúšťanie starého oleja s dvoma gumenými lievikmi a až štyri čerpadlá a príslušenstvo.

SEDA – EasyDrain Simply

Navŕtavacie zariadenie nádrží SEDA mobilného typu “regular”, manuálne ovládané otočné rameno na vypúšťanie starého oleja s jedným gumeným lievikom, tri čerpadlá (benzín/nafta a chladiaca kvapalina/ostrekovač) a jedna nádrž kuli na brzdovú kvapalinu.

Pri  verzii Basic a Compact sú k dispozícii dve voliteľné kombinácie čerpadiel:
Varianta Benzín/Nafta (PD): jedno čerpadlo na benzín a naftu Varianta Chladiaca kvapalina/ostrekovač (CS): jedno čerpadlo na chladiacu kvapalinu a kvapalinu do ostrekovačov.

Verzia Basic a Compact obsahuje navŕtavacie zariadenie nádrže SEDA regular alebo heavy duty, až štyri vakuové čerpadlá na palivo, olej, chladiacu kvapalinu a kvapalinu do ostrekovačov. Vákuovú nádobu a špeciálne náradie pre odstránenie brzdovej a chladiacej kvapaliny. Príslušenstvo ako univerzálne tlakové zátky, ktoré natlakovaním zvýšia rýchlosť a efektivitu odsávánia brzdovej a chladiacej kvapaliny (nie sú zahrnuté vo verzii Simply).

Verzia Simply kombinuje variantu PD a CS a neobsahuje príslušenstvo. Má manuálne ovladané otočné rameno a celkovo je minimalizována tak, aby bola atraktívnou alternatívou nášho  mobilného systému pre menších spracovateľov autovrakov.

Stanica SEDA – EasyDrain je veľmi flexibilná.

Je použiteľná s rôznymi typmi polohovacích zariadení na uloženie vozidla ako napr.:

-pevný stojan, 1-stĺpový zdvihák,  2-stĺpový zdvihák alebo nožnicový zdvihák

Základné informácie

 •  Rýchlosť - prevŕta nádrže a odčerpá benzín rychlosťou až 20 litrov za minútu
 • Kompaktné prevedenie- čerpadlo pre náplň ostrekovačov a kvapalinu z chladiča je spoločné
 • Čistota - patentovaná technológia zaistí odčerpanie až 98% kvapalín bez akéhokoľvek úniku
 • Bezpečnosť - testované a certifikované univerzitou; vyprázdnenie 15 miliónov nádrží prebehlo bez jediného vážnejšieho incidentu
 • Doporučenie - jednotky SEDA používajú renomované firmy, napr. Mercedes Benz v Nemecku, Bridges v Anglicku alebo Yamatake v Japonsku
 • Spoľahlivé - 15 rokov nepretržitého vývoja a testovanie v skutočných podmienkach cez 1500 dielní po celom svete
 • Rýchla inštalácia - jednoducho priskrutkujte zariadenie k podlahe a pripojte zberné nádrže
TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické údaje

Nároky na stlačený vzduch

8,5 bar - > 1350 l/min

Spotreba vzduchu pre odsávánie

12 550 l/vozidlo

Doba odsávania:(bez demontáže kolies)

12 min/vozidlo

Sací výkon: benzín/nafta

10 l/min

Sací výkon: olej

3 l/min

Sací výkon: chladiaca kvapalina

3 l/min

Sací výkon: kvapalina do ostrekovačov

5 l/min

Priestorové nároky

7,0 m dĺžky
3,8 m šírky
4,0 m výšky
MOŽNOSTI ZOSTAVENIA SYSTÉMU SEDA EasyDrain
 

Easy Drain

 
 

sa skládá z:

 • Práškovej farby lakovaného oceľového krytu s pneumatickým riadiacim systémom
 • Kontroly paliva
 • Čerpadla starého oleja
 • Odsáváním brzdovej kvapaliny
 • Pneumatickej riadiacej jednotky
 
 

+ jednoduchá

+ základná

+ kompaktná

Vŕtačka nádrží - bežná mobilná
Kombinované čerpadlo: benzín / nafta
Kombinované čerpadlo:
ostrekovač / chladiaca kvapalina
Limitované príslušenstvo:
(Iba prepichovadlo hadice chladiča.
Bez klieští na brzdovú kvapalinu, bez sady
zátok, hadice na odsávánie benzínu
a adaptérovej sady)
Vŕtačka nádrží - bežná mobilná
Kontrola kvality benzínu
Pneumatické rameno na starý olej
Horné výkyvné rameno na automatický hadicový naviják
Systém s 3 čerpadlami
Vŕtačka nádrží na pneumatickom ramene
Kontrola kvality benzínu
Pneumatické rameno na starý olej
Pneumatické rameno pre vŕtačku nádrží
Horné výkyvné rameno na
automatický hadicový naviják
Systém s 3 čerpadlami
     
V1 V3 PD CS PD CS
Výkyvné rameno na vypúšťanie starého oleja s dvojitým lievikom a pneumatickým zdvíhanim Pevné výkyvné rameno na vypúšťanie starého oleja s jedným lievikom bez pneumatického zdvíhania Kombinované čerpadlo: benzín / nafta Kombinované čerpadlo: ostrekovač / chladiaca kvapalina Kombinované čerpadlo: benzínu / nafta Kombinované čerpadlo: ostrekovač / chladiaca kvapalina
A-51040 A-51042 A-51027 A-51032 A-51026 A-51033
ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Obj. č.:

 • A-51027 Basic Benzín/Nafta
 • A-51026 Compact Benzín/Nafta
 • A-51040 Simply Benzín/Nafta
OBRÁZKY A VIDEÁ