Odsávanie pohonných hmôt – SEDA Container Systems

POPIS

Firma SEDA Umwelttechnik GmbH je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe zariadení a technológií pre recykláciu a zhodnocovanie materiálov zo starých vozidiel. Jej výrobky sú overené praxou a preto sú vždy kvalitné, funkčné a spoľahlivé.

Dlhoročné skúsenosti firmy zaručujú, že náradie, nástroje a odsávacie systémy  z jej produkcie sú vyladené špeciálne pre spracovateľov v automobilovom priemysle a v recyklačných firmách.

Container  Drainage Systems - mobilné systémy pre odstraňovanie kvapalín z vozidiel spájajú najmodernejšiu technológiu odstraňovania kvapalín z vozidiel s mobilitou kontajnerovej konštrukcie. Tam, kde nie je kompaktné zariadenie trvalo potrebné, predstavuje kompletne vybavená kontajnerová verzia svojou mobilitou to najideálnejšie riešenie.

Osvedčené zariadenie na navŕtavanie nádrží fy SEDA, zväčšená pracovná oblasť a bohaté príslušenstvo umožňujú odstránenie prevádzkových kvapalín až z 50 vozidiel denne. Individuálna konfigurácia dovoľuje bohatú výbavu a optimálne prispôsobenie.

K dispozícii je verzia s nádržou 80 litrov (MDS2 Kuli) alebo s výkonnými čerpadlami (MDS2 Basic) alebo ako kompletné riešenie s integrovanými nádržami (MDS2 5-Star), ako L-platforma alebo uzavretý kontajner so strechou.

Základné informácie

  • pneumatický pohon
  • jednoduchá demontáž
  • veľmi flexibilný
  • tichý a robustný
  • jednoduché ovládanie
  • vysoký bezpečnostný štandard
  • ochrana proti výbuchu pomocou zariadenia na navŕtavanie nádrží ATEX
TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické údaje

Tlakový vzduch

8,5 bar - > 2.100 l/min

Spotreba vzduchu

19.000 l/vozidlo

Doba odstránenia kvapalín z vozidla

8 - 10 minút/vozidlo

Silné čerpadlá, osvedčené navrtávanie nádrží, zväčšený pracovný priestor, testované súčasti a ďalšie príslušenstvo umožňujú spracovať až 30 autovrakov denne

SEDA - MDS2 Container silné čerpadlá, osvedčené navrtávanie nádrží, zväčšený pracovný priestor, testované súčasti a ďalšie príslušenstvo umožňujú spracovať až 30 autovrakov denne.

SEDA - 5STAR Container silné čerpadlá, osvedčené navrtávanie nádrží, zväčšený pracovný priestor, testované súčasti a ďalšie príslušenstvo umožňujú spracovať až 30 autovrakov denne.

- vrátane štyroch prepravných certifikovaných nádrží o objeme 995 l  a zastrešeného kontajnera typu abroll

OBRÁZKY A VIDEÁ